Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze

Szukaj w tym dziale:

      W 2017 roku na terenie powiatu ciechanowskiego zanotowano ogółem 1204 zdarzenia, w tym: 227 pożarów, 920 miejscowe zagrożenia oraz 57 alarmy fałszywe.
       W porównaniu do roku 2013 odnotowano spadek ilości zdarzeń o 105 tj. 10 %, przy czym w grupie pożarów wzrost ilości o 25 (10,3 %), w grupie miejscowych zagrożeń spadek o 131 (15,2 %), ilość alarmów fałszywych wzrosła o 1, tj.  3,0%.

Porównanie ilości zdarzeń z poprzednimi latami obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj zdarzenia

Ilość zdarzeń w roku

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016

2017

Pożary

489

352

268

300

370

279

279

290

243

268 364 269

227

Miejscowe zagrożenia

572

669

700

683

789

1006

902

706

864

733 851 959

920

Alarmy fałszywe

30

34

19

19

30

22

30

41

32

33 34 36

57

Ogółem

1091

1055

987

1102

1189

1307

1211

1037

1139

1034 1249 1264

1204

 
Wykres obrazujący powstawanie zdarzeń w latach 2005 –2017

Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w 2017 r. wg miesięcy przedstawia poniższy wykres.

Zestawienie pożarów na terenie powiatu ciechanowskiego w latach 2005 – 2017  w układzie jednostek administracyjnych.
 

Lp

Miasto/Gmina

Ilość pożarów w roku

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015

2016

2017

1.

m. Ciechanów

249

183

128

153

181

158

130

127

111 125 139

109

103

2.

gm. Ciechanów

33

24

20

34

33

19

28

17

26 24 37

21

21

3.

m. gm. Glinojeck

42

20

35

35

39

27

26

33

21 30 44

25

30

4.

gm. Gołymin

12

12

14

14

14

4

6

21

11 17 21

14

14

5.

gm. Grudusk

14

18

11

12

15

9

8

15

13 13 9

10

5

6.

gm. Ojrzeń

30

18

11

5

22

7

14

15

10 12 19

15

9

7.

gm. Opinogóra

38

14

14

16

15

19

20

12

11 16 29

18

14

8.

gm. Regimin

32

28

13

12

19

21

20

20

17 9 21

19

13

9.

gm. Sońsk

39

35

22

19

32

15

27

30

23 22 45

38

18

Razem

489

352

268

300

370

279

279

290

243 268 364

269

227

 
Wykres dominujących przyczyn powstawania pożarów w 2017 r.

Wykres najczęściej występujących przyczyn powstania miejscowych zagrożeń w 2017 r.

Poszkodowani w pożarach i miejscowych zagrożeniach oraz straty pożarowe.

         W 2017 r. na terenie powiatu ciechanowskiego w trakcie pożarów zanotowano jedną ofiarę śmiertelną, natomiast 5 osób zostało rannych.

          W trakcie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych udzielano pomocy medycznej w 4 przypadkach (tamowano krwotoki, podawano poszkodowanym tlen, opatrywano oparzenia, itp.).
         W 2017 r. na terenie powiatu ciechanowskiego w wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło ogółem 9 osób (w tym 0 dzieci), a 164 doznało obrażeń ciała, w tym 13 dzieci. W trakcie działań ratowniczych na terenie akcji w 97 przypadkach strażacy udzielili pomocy osobom poszkodowanym.
  
       Straty pożarowe w 2017 r. wyniosły 1,912 mln. złotych. W wyniku podjętych działań ratowniczych uratowano mienie o wartości szacunkowej 14,257  mln  złotych.