Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność administracji publicznej odbywa się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie w oparciu o przepisy zawarte w dziale VIII KPA oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W komendzie jest prowadzony „Rejestr skarg i wniosków”.

Komendant Powiatowy Państwowej Strazy Pożarnej w Ciechanowie przyjmuje intereantów w sprawie skarg i wniosków:

  • w poniedziałki w godz. 9.00 - 14.00
  • w czwartki w godz. 15.00 - 17.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. 23 671 28 50)

Inne ważniejsze rejestry i ewidencje prowadzone w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie, to:

-  ewidencja zdarzeń i interwencji,

-  „Rejestr zarządzeń, decyzji i rozkazów Komendanta Powiatowego PSP”,

-  „Książka ewidencji pieczęci i stempli”,

-  „Książka kontroli jednostki”.

W KP PSP jest prowadzone archiwum zakładowe zgodnie z zarządzeniem Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Aktualnie w archiwum jest przechowywane ok. 9 mb akt kat. „A” i ok. 50 mb akt kat „B”, które zostały wytworzone przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych, Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych, Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Udostępnienia akt poza resort spraw wewnętrznych dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osób przez niego upoważnionych.