Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:

Operacyjne zabezpieczenie powiatu ciechanowskiego stanowi Komenda Powiatowa PSP w skład, której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza zlokalizowana w m. Ciechanów oraz 56 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 16 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie posiada na wyposażeniu:

- 3 samochody gaśnicze,

- 9 samochodów specjalnych,

 

 W przypadku powstania zagrożenia powodziowego na terenie powiatu Komenda Powiatowa PSP dysponuje łodzią płaskodenną 10 osobową, łodzią z silnikiem zaburtowym o mocy 5KM oraz hybrydową łądzią motorową z silnikiem zaburtowym o mocy 50KM. Ponadto Komenda Powiatowa PSP dysponuje pompą do wody czystej o wydajności 1600 l/min i 3 pompami do wody zanieczyszczonej oraz szeregiem innego sprzętu specjalistycznego.

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie funkcjonują dwie specjalistyczne formacje ratownicze tj. specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Ciechanów 6” wchodząca w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz specjalistyczna sekcja ratownictwa wodno-nurkowego.

 

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 56 jednostek OSP, w tym:

- 16  jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- 4 jednostki typu S3 (OSP Gołymin, OSP Gąsocin, OSP Sońsk, OSP Opinogóra) –posiadające dwa samochody gaśnicze ze zbiornikiem na wodę i jeden samochód specjalny (3 lekkie ratownictwa technicznego typu SLRt oraz 1 podnośnik hydrauliczny SH18);
- 15 jednostek typu S2 – 5 jednostek posiadające po 2 samochody gaśnicze oraz 10 jednostek posiadających lekkie samochody do działań w zakresie ratownictwa technicznego (SLRt);
- 26 jednostek typu S1 - posiadające po 1 samochodzie gaśniczym, w tym 13 jednostek wyposażonych jest w pojazdy ze zbiornikiem na wodę,
- 10 jednostek typu M - posiadających na wyposażeniu motopompy pożarnicze
- Dodatkowo działalność statutową prowadzi orkiestra OSP Ciechanów

        Obecnie Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 68 pojazdami gaśniczymi i specjalnymi. Na terenie powiatu trzynaście jednostek tj. OSP: Gołymin, Sońsk, Gąsocin, Glinojeck, Ościsłowo, Opinogóra, Wierzbowo,  Szulmierz, Lekowo, Ojrzeń, Kraszewo, Łysakowo, Rydzewo posiada samochody (typu SLRt) lub moduły (na samochodach gaśniczych –Rt)  ratownictwa drogowego.

 

Ilość jednostek OSP powiatu ciechanowskiego wg typu.

Lp.

Miasto / gmina

Ilość jednostek OSP

Uwagi

ogółem

w tym typu

S3

S 2

S 1

M

1

m. Ciechanów

1

-

-

-

-

Orkiestra

2

gm. Ciechanów

6

-

1

3

2

 

3

m. i gm. Glinojeck

6

-

3

2

1

 

4

gm. Gołymin

6

1

1

2

2

 

5

gm. Grudusk

10

-

2

5

3

 

6

gm. Ojrzeń

4

-

2

1

1

 

7

gm. Opinogóra

9

1

1

7

-

 

8

gm. Sońsk

6

2

3

1

-

 

9

gm. Regimin

8

-

2

5

1

 

RAZEM

56

4

15

26

10

 

 

Lata eksploatacji samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu OSP.

Lp.

Czasookresy eksploatacji samochodów

Samochody gaśnicze

Samochody specjalne

Ogółem

%

w stosunku do ogólnej ilości

ciężkie

średnie

lekkie

1

Do 10 lat

0

5

3

6

14

20,6

2

11 - 15 lat

0

1

1

4

6

8,8

3

16 - 20 lat

3

0

7

1

11

16,2

4

21 –25 lat

0

1

0

1

2

2,9

5

powyżej 25 lat

8

20

6

1

35

51,5

OGÓŁEM

11

27

17

13

68

100