Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:

Majątek i gospodarka nieruchomościami

 

 

1.  Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie stanowi

     własność Skarbu Państwa. Majątek trwały Komendy wg stanu na 31.12.2017 r. przedstawia     się następująco:

 

    I.       Majątek trwały wynosi (brutto) w tym: 7 436 935,67

    I.1     Rzeczowy majątek trwały w tym:

    I.1.1. Środki trwałe – 6 596 366,90 zł

    I.1.2. Inwestycje rozpoczęte – 0,00 zł

    I.2.    Wartości niematerialne i prawne – 33 599,95 zł

    I.3.    Należności długoterminowe – 0,00 zł.

    I.4.    Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 728 579,59zł

    I.5.    Zapasy magazynowe – 78 389,23 zł

 

2.  Grunty i położone na nich obiekty:

 

Ciechanów ul. Płocka 32 – siedziba Komendy Powiatowej PSP

     -   powierzchnia terenu: 11.516  m 2

-          -  ilość obiektów: 2

-          -  łączna powierzchnia użytkowa: 3.973,8 m 2

-          -  łączna kubatura: 17.129 m 3

 

3.   Pojazdy eksploatowane w Komendzie Powiatowej PSP:

 

-           -  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16/1,5 Renault Midliner

-           -  Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32/2,5  Man

-           -  Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 8/50/4 Mercedes Actros  

            -  Średni samochód ratownictwa chemicznego SRChem  Volvo

            -  Podnośnik hydrauliczny SCH 30 Volvo FM12

            -  Lekki samochód ratownictwa technicznego SRt  Man

            -  Lekki samochód kwatermistrzowski SLKw  Peugeot Boxer

            -  Lekki samochód kwatermistrzowski SLKw  Iveco

            -  Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRR Nissan Navara

            -  Lekki samochód operacyjny SLOp Skoda Octawia

            -  Lekki samochód opearcyjny SLOp Peugeot 407

            -  Mikrobus SLBus Ford Transit            -  Lekki samochód operacyjny SLOp Peugeot 407

-