Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:

Udzielanie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie na wniosek osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

2. Opłaty.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli komenda będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

3. Miejsce złożenia dokumentów.

- Sekretariat Komendy.

4. Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział organizacyjno - kadrowy.

6. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

7. Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198