Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zakres działania i kompetencje Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie są:

1.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz.68 z późniejszymi zmianami). ***

2.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami). ***

 

 

*** - wykorzystano publikacje aktów prawnych Internetowego Systemu Informacji Prawnej serwisu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.