Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w samochodach Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla funkcjonariuszy KP PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych w KP PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do służby w KP PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w KP PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności zgodnie z art. 23 Ustawy o PSP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności kontrolno-rozp tzw "odbiorowych"

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających do organu info o możliwości wystąpienia nieprawidłowości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających petycje do KP PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi i wnioski do KP PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach i naradach organizowanych w KP PSP w Ciechanowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, których dane zbierane są z innych źródeł niż od nich samych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność lub w inny sposób współpracujący z KP PSP w Ciechanowie

Klauzula informacyjna związana z milczącym załatwieniem sprawy