Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej:

 

Klauzula informacyjna

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów SWD PSP

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWP PSP

Inf. związane z współadm. d.o. w wspólnie użytkowanych systemach IT wykorzystywanych w KW PSP w Warszawie oraz jednostkach nadzorowanych