Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

          Wzorem lat ubiegłych, w związku z organizowaną pod patronatem Wojewody Mazowieckiego kampanią społeczną „NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu”, siły Państwowej Straży Pożarnej czynnie uczestniczą w przedmiotowym przedsięwzięciu. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano m.in.:

      - delegowanie strażaków do prowadzenia szkoleń oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MODR na terenie woj. mazowieckiego. Podczas warsztatów rolnicy zapoznają się z informacjami na temat skutków wypalania traw i sankcji, jakie za to grożą.

         - prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach z dziećmi i młodzieżą na terenie gmin, w których pożarów traw w ostatnich latach było najwięcej, Do akcji może włączyć się każda szkoła, instytucja, stowarzyszenie z terenu Mazowsza. Zainteresowane placówki powinny w tym celu skontaktować się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE
 
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.
Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

 

Informacja dotycząca zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla

 

 Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

 Główną przyczyną zatruć czadem – tlenkiem węgla są:

  • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw). Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers; 
  • niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie  przewodów może wynikać z:

  • ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia,
  • braku ich konserwacji, w tym czyszczenia,
  • wad konstrukcyjnych – nie dokonuj przeróbek kominów na własną rękę,

Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!

 

 

      W dniu 19 marca 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32, przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizowany od wielu lat Turniej Wiedzy Pożarniczej jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Jego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

      Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

      Etapy poszczególnych eliminacji obejmują: szczebel środowiskowy, gminny, powiatowy, wojewódzki i centralny.

      Organizatorem przeprowadzonych eliminacji powiatowych w Ciechanowie była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Ciechanowie.

      Otwarcia eliminacji dokonał Pan Sławomir Morawski - starosta ciechanowski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Arkadiusz Muszyński - Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie oraz Dyrektor Biura Terenowego i jednocześnie Członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP - dh Jadwiga Michalska.

      W bieżącym roku do eliminacji zgłoszone zostały dzieci i młodzież z miasta Ciechanów oraz z terenu gmin: Ciechanów, Opinogóra, Grudusk i Glinojeck. W trzech grupach wiekowych uczestniczyło w rywalizacji łącznie 43 uczniów. Najliczniej reprezentowane były szkoły gimnazjalne - 21 uczniów. Szkoły podstawowe reprezentowało 14 uczniów, natomiast ponadgimnazjalne  8 uczniów.

      Eliminacje obejmowały test pisemny, natomiast drugi etap stanowił egzamin ustny dla najlepszych zawodników wyłonionych w każdej grupie wiekowej.

      Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci: aparatów fotograficznych, MP4 oraz słuchawek.

      W eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2014 r. w Lucieniu pow. gostyniński, powiat ciechanowski reprezentowany będzie przez:

  • Grupa I – Julia Trętowska ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze
  • Grupa II – Piotr Ruszczyński z Gimnazjum w Opinogórze
  • Grupa III – Sebastian Gosik z LO w Glinojecku

      Uczestniczącym w Turnieju dzieciom i młodzieży umożliwiono zwiedzanie stanowiska kierowania i garażu, zapoznano z zawodem strażaka oraz  ze sprzętem ratowniczym używanym podczas działań ratowniczych, będącym na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP  w Ciechanowie.

      Podsumowując przebieg eliminacji st. bryg. Arkadiusz Muszyński, złożył wszystkim uczestnikom i ich opiekunom życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć w przyszłości.
      W dniach od 15 do 17 marca 2014 r. na terenie powiatu ciechanowskiego jednostki straży pożarnej podjęły 43 interwencje związane z usuwaniem skutków silnie wiejących wiatrów. Działania prowadzono na terenie wszystkich gmin oraz miasta Ciechanów. Oprócz usuwania konarów i drzew blokujących drogi, interwencje dotyczyły zabezpieczania miejsc, w których zerwane zostały linie energetyczne (np. Luberadz, Ujazdówek, Grzybowo, Ciechanów ul. Niechodzka) a także zabezpieczania obiektów z których zostały zerwane lub uszkodzone dachy (m.in. w m. Koziczyn zerwany dach na budynku gospodarczym, Glinojeck zerwane poszycie dachu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego). Dachy zostały także zerwane lub uszkodzone na terenie Ciechanowa oraz w miejscowościach: Mieszki Różki, Grabówiec, Strusin.

       W dniu 26.02.2014 r. o godz. 10:00 w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z przedstawicielami: urzędów gmin, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS-u oraz zakładów kominiarskich. Na spotkanie zostali zaproszeni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej. Omawianym tematem było bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz socjalnych.  W spotkaniu łącznie wzięło udział 31 osób. 

      W dniu 09 lutego 2014 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie zakończył się kurs podstawowy OSP realizowany jednoetapowo dla strażaków z terenu powiatu ciechanowskiego. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie było prowadzone przez strażaków z tut. komendy, przy wykorzystaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu tut. jednostki ratowniczo-gaśniczej.

      Kursanci musieli zaliczyć test wiedzy teoretycznej, a także prawidłowo wykonać ćwiczenia praktyczne, polegające na symulowanych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Na kurs wpłynęło 37 zgłoszeń, z czego do egzaminu przystąpiło 35 kursantów z jednostek OSP. Trzydziestu pięciu druhów po „ciężkiej przeprawie” zdało egzamin przed komisją egzaminacyjną zatwierdzoną przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  i tym samym nabyło uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

      W dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie KP PSP w Ciechanowie odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie za 2013 r.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

- st.bryg.Zbigniew Szczygieł-Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

- Rafał Woźnowski - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie,

- Grzegorz Wróblewski - Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie,

- Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski,

- Ewa Gładysz – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów,

- podinsp. Zbigniew Andres – Zastępca Komendanta Policji w Ciechanowie,

- Wojciech Kamiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Ciechanowie,

- Burmistrz i Wójtowie gmin z powiatu ciechanowskiego,

oraz kierownictwo i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie.

      Podczas spotkania Komendanci Powiatowi: st. bryg. Arkadiusz Muszyński i st. bryg. Krzysztof Kowalski przedstawili zebranym zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu ciechanowskiego oraz dokonali podsumowania działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie za 2013 rok.

      Naradę poprzedziło ślubowanie strażaków, którzy w ostatnim okresie zostali przyjęci do służby w tut. Komendzie.      W dniu 31.01.2014 r. o godz. 21:10 przy ul. Rzeczkowskiej  w Ciechanowie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Ogień widoczny był w całym wnętrzu obiektu i wychodził na zewnątrz przez drzwi wejściowe. Budynek konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy, kryty papą. Właściciel znajdował się na zewnątrz bez żadnych obrażeń. Działania polegały na stłumieniu ognia poprzez podanie dwóch prądów wody. Następnie przystąpiono do usuwania spalonego wyposażenia mieszkania na zewnątrz.
      W celu dogaszenia pożaru, działania prowadzono na poddaszu usuwając spalone części stropu drewnianego. Przy użyciu drabin przystawnych wykonano dostęp do poddasza w celu przewietrzania i dogaszania. Podczas prowadzonych działań panowały bardzo ciężkie warunki atmosferyczne. Wysoki mróz oraz silny wiatr w dużym stopniu utrudniały i spowalniały działania gaśnicze.
       Ze wstępnych oględzin miejsca pożaru stwierdzono, że było to podpalenie umyślne.

        Kadra dowódcza Komend Powiatowych PSP w Ciechanowie i Mławie w dniu 27 stycznia 2014 roku uczestniczyła w szkoleniu w zakresie zagrożeń występujących przy dystrybucji paliw gazowych oraz sposobów ich usuwania.

        Szkolenie przeprowadzono na terenie poligonu szkoleniowego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Ciechanowie. Jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z infrastrukturą systemu dystrybucyjnego, bezpiecznej eksploatacji sieci, stref zagrożenia wybuchem oraz działań podejmowanych w celu zminimalizowania skutków awarii. Zaprezentowano również działanie stacji redukcyjnych gazu.

        Szkolenie prowadzone było przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Ciechanowie.

 
1 do 10 z 69