Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Instrukcja dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie.

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie został podzielony na cztery obszary:
1) nagłówek ekranu,
2) pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu,
3) główne okno ekranu umieszczone z prawej strony menu (obszar informacyjny)
4) stopkę,

W nagłówku znajdują się następujące elementy:
- logo oraz nazwa podmiotu udostępniającego informacje,
- logo BIP oraz link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
- formularz wyszukiwania (tzw. moduł wyszukujący),
Moduł przeszukiwania, ułatwia odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w polu "Szukaj" a następnie kliknąć myszką na znajdujący się po prawej stronie tego pola przycisk ">>" lub wcisnąć klawisz "Enter" na klawiaturze. Rezultaty wyszukiwania są prezentowane w głównym oknie, po prawej stronie ekranu, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów jest możliwe po zaznaczeniu tytułu wybranego dokumentu.

Pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu zostało podzielone na grupy tematyczne umożliwiające szybkie zlokalizowanie interesującej informacji publicznej. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana pozycja menu zostaje wyróżniona pogrubieniem, a odpowiadająca jej informacja pojawia się w głównym oknie, z prawej strony ekranu. Menu przedmiotowe zawiera tematycznie uszeregowany podział informacji publicznych.

Główne okno ekranu (obszar informacyjny) umieszczone z prawej strony menu to miejsce wyświetlania informacji publicznych. Początkowo informacja pojawia się w formie skróconej. Pełna zawartość artykułu jest dostępna po wybraniu przycisku "Więcej..." umieszczonego pod treścią skróconą. W widoku pełnym dostępne są dodatkowo:
- czas dodania informacji,
- dane osobowe autora - redaktora artykułu,
- czas modyfikacji informacji publicznej.

Stopka umieszczona w dolnej części ekranu umożliwia kontakt z Komendą Powiatową PSP w Ciechanowie za pomocą programu poczty elektronicznej.
Treść prezentowana na ekranie może zostać wydrukowana na drukarce podłączonej do komputera, na którym przeglądany jest BIP. W celu sporządzenia wydruku wystarczy kliknąć na ikonę drukarki umieszczoną pod prezentowanym tekstem, z prawej strony głównego okna. Po kliknięciu na ikonę drukarki, na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, zawierające tekst przygotowany do druku. W stopce drukowanego tekstu automatycznie zostanie umieszczona data i godzina sporządzenia wydruku.

 
Szukaj w tym dziale: