Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

 

Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw.

 

Załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie odbywa sie zgodnie z rozdziałem 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2000 r. nr 98 poz.1071 z póź. zm.).

 

Czynności kancelaryjne realizowane są zgodnie z "Instrukcją Kancelaryjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie", a klasyfikacja akt zgodna jest z "Wyciągiem z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie".   

 

Sprawy mogą być kierowane:

1. Poprzez osobiste doręczenie w siedzibie komendy tj. do sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie - adres na stronie głównej.

2. Listownie.

3. Faksem.

4. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Komendant Powiatowy Państwowej Strazy Pożarnej w Ciechanowie przyjmuje intereantów w sprawie skarg i wniosków:

  • w poniedziałki w godz. 9.00 - 14.00
  • w czwartki w godz. 15.00 - 17.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. 23 671 28 50)
Szukaj w tym dziale: