Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Zadania i kompetencje

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie jest organem w postępowaniu administracyjnym na obszarze powiatu ciechanowskiego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej.

 

Do podstawowych zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie należy:

 

1.      rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

2.      organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

3.      wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie  klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

4.      nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

5.      opracowywanie planów ratowniczych na obszarze miasta,

6.      wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

7.      szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.

 

Szczegółowe zadania i podział kompetencji określone zostały w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Szukaj w tym dziale: