Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Status prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie stanowi aparat pomocniczy  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie zgodnie z art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku                      o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711).

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie działa na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie i zatwierdzonego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Szukaj w tym dziale: