Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DO SŁUŻBY NA STANOWISKA SPECJALISTYCZNE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie informuje, że Komisja dokonała oceny złożonych dokumentów uzupełniających i w dniu 25 maja br. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Jedna osoba otrzymała pozytywną ocenę i zostanie skierowana do Mazowieckiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Warszawie celem wydania orzeczenia o zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej.